Summit-ul salvării euro: Ce prevede “Pactul fiscal” al “celor 23”

De Vladimir Ionescu | 9.12.2011 .

Consiliul European a dat publicităţii acordul asupra căruia majoritatea liderilor europeni au căzut la summit-ul de la Bruxelles.Un număr de 23 de state – 17 din eurozonă şi alte şase din ţările care nu au aderat încă la moneda comună – urmează să semneze până în luna martie 2012 acordul interguvernamental menit să pună în funcţiune acest nou “pct fiscal”. Marea Britanie şi Ungaria au rămas în afara grupului, prima blocand, prin dreptul său de veto, modificarea taratelor şi invocand pentru asta faptul că sunt lezate interesele sale financiare. Ungaria a invocat faptul că este doar de competenţa parlamentului de la Budapeste cedarea în vreun fel a suveranităţii.

Iată punctele acordului:

O arhitectură consolidată pentru uniunea economică şi monetară

1. Stabilitatea şi integritatea uniunii economice şi monetare şi a Uniunii Europene în ansamblul său necesită punerea în aplicare rapidă şi viguroasă a măsurilor deja convenite, precum şi noi acţiuni calitative către o veritabilă „uniune a stabilităţii fiscale” în zona euro. Alături de moneda unică, este indispensabil un pilon economic solid. Acesta se va baza pe o guvernanţă sporită pentru favorizarea disciplinei fiscale ţi aprofundarea integrării pe piaţa internă, precum ţi pe o creştere mai intensă, competitivitate sporită şi coeziune socială. Pentru a îndeplini acest obiectiv, vom valorifica şi vom îmbunătăţi ceea ce s-a realizat în ultimele 18 luni: Pactul de stabilitate şi creştere consolidat, punerea în aplicare a semestrului european începând din această lună, noua procedură privind dezechilibrele macroeconomice şi Pactul euro plus.

2. Având în vedere acest obiectiv primordial şi pe deplin hotărâţi să depăşim împreună dificultăţile actuale, am convenit astăzi asupra unui nou „pact fiscal”şi asupra unei coordonări semnificativ mai intense a politicilor economice în domeniile de interes comun.

3. Acest lucru va impune o nouă soluţie între statele membre din zona euro, care să fie consacrată în norme comune, ambiţioase, care să reflecte angajamentul politic puternic într-un nou cadru juridic.

Un nou pact fiscal

4. Ne angajăm să instituim o nouă regulă fiscală, care să conţină următoarele elemente:

• Bugetele generale ale guvernelor trebuie să fie echilibrate sau în surplus; acest principiu se consideră respectat dacă, cu titlul de regulă, deficitul structural anual nu depăşeşte 0,5% din PIB-ul nominal.

• O astfel de regulă va fi de asemenea introdusă în sistemele juridice naţionale ale statelor membre la nivel constituţional sau la un nivel echivalent. Această regulă va conţine un mecanism de corecţie automată care se iniţiază în eventualitatea unor devieri. Acesta va fi definit de fiecare stat membru pe baza principiilor propuse de Comisie. Recunoaştem competenţa Curţii de Justiţie de a verifica transpunerea acestei reguli la nivel naţional.

• Statele membre converg către nivelul lor specific de referinţă, conform unui calendar propus de Comisie.

• Statele membre care fac obiectul unei proceduri aplicabile deficitului excesiv transmit Comisiei _i Consiliului, spre aprobare, un program de parteneriat economic care prezintă detaliat reformele structurale necesare în vederea asigurării unei corectări a deficitelor excesive care să fie sustenabilă în mod eficace. Punerea în aplicare a programului, precum şi planurile bugetare anuale conforme acestuia, vor fi monitorizate de Comisie şi de Consiliu.

• Va fi instaurat un mecanism pentru raportarea ex ante de către statele membre a planurilor lor naţionale privind emisiunile de datorie publică.

5. Regulile care guvernează procedura aplicabilă deficitului excesiv (articolul 126 din TFUE) vor fi consolidate pentru statele membre din zona euro. De îndată ce Comisia constată că un stat membru a depăşit pragul de 3%, vor exista consecinţe automate, cu excepţia cazului în care o majoritate calificată a statelor membre din zona euro se opune. Măsurile şi sancţiunile propuse sau recomandate de către Comisie vor fi adoptate cu excepţia cazului în care o majoritate calificată a statelor membre din zona euro se opune. Specificarea criteriului datoriei în ceea ce priveşte o valoare numerică de referinţă pentru reducerea datoriei (regula 1/20) pentru statele membre cu o datorie publică care depăşeşte 60% trebuie să fie consacrată în noile dispoziţii.

6. Vom examina în mod rapid noile reguli propuse de Comisie la 23 noiembrie 2011 cu privire la (i) monitorizarea _i evaluarea proiectelor de planuri bugetare şi corectarea deficitelor excesive în statele membre din zona euro şi (ii) consolidarea supravegherii economice şi bugetare a statelor membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau care sunt ameninţate de astfel de dificultăţi în ceea ce priveşte stabilitatea lor financiară în zona euro. Lansăm un apel Consiliului şi Parlamentului European de a examina rapid aceste reglementări, astfel încât acestea să fie în vigoare pentru următorul ciclu bugetar. În temeiul acestui nou cadru juridic, Comisia va examina în special principalii parametri ai orientării fiscale din proiectele de planuri bugetare şi, dacă este necesar, va adopta un aviz privind aceste planuri. În cazul în care Comisia identifică o nerespectare deosebit de gravă a Pactului de stabilitate şi de creştere, aceasta va solicita un proiect revizuit de plan bugetar.

7. Pe termen lung, vom continua să depunem eforturi în privinţa modalităţilor de continuare a consolidării fiscale, astfel încât aceasta să reflecte mai adecvat gradul nostru de interdependenţă. Aceste chestiuni vor face parte din raportul din luna martie 2012 al preşedintelui Consiliului European, elaborat în colaborare cu preşedintele Comisiei şi cu preşedintele Eurogrupului. De asemenea, aceştia vor raporta cu privire la relaţiile dintre UE şizona euro.

O coordonare a politicilor şi o guvernanţă consolidate

8. Convenim să utilizăm în mod mai activ cooperarea consolidată cu privire la chestiuni caresunt esenţiale pentru buna funcţionare a zonei euro, fără a afecta negativ piaţa internă.

9. Ne angajăm să acţionăm în direcţia unei politici economice comune. Se va stabili o procedurăpentru a se asigura faptul că toate reformele majore de politică economică planificate destatele membre din zona euro vor fi discutate şi coordonate la nivelul zonei euro, în vedereaevaluării comparative a celor mai bune practici.

10. Guvernanţa zonei euro va fi consolidată, astfel cum s-a convenit cu ocazia reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 26 octombrie. În special, se vor organiza reuniuni la nivel înalt ale zonei euro cu regularitate, cel puţin de două ori pe an.

Consolidarea instrumentelor de stabilizare

11. Reformele pe termen mai lung, precum cele menţionate mai sus, trebuie combinate cu o acţiune imediată pentru a se aborda în forţă tensiunile existente în prezent pe piaţă.

12. Se va pune rapid în practică efectul de pârghie al Fondului european de stabilitate financiară (FESF), prin intermediul celor două opţiuni concrete convenite de Eurogrup la 29 noiembrie. Salutăm disponibilitatea BCE de acţiona ca agent pentru FESF în cadrul operaţiunilor sale de pe piaţă.

13. Convenim asupra unei accelerări a intrării în vigoare a Tratatului privind Mecanismul european de stabilitate (MES). Tratatul va intra în vigoare de îndată ce va fi ratificat de un număr de state membre reprezentând 90% din angajamentele de capital. Obiectivul nostru comun este ca MES să intre în vigoare în iulie 2012.

14. În ceea ce priveşşte resursele financiare, convenim cu privire la următoarele:

• FESF va rămâne activ în finanţarea programelor care au demarat până la jumătatea anului 2013, astfel cum este prevăzut în acordul-cadru; va asigura în continuare finanţarea programelor aflate în desfăşurare, după cum este necesar;

• vom reevalua caracterul adecvat al pragului total al FESF/MES de 500 de miliarde EUR(670 de miliarde USD) în martie 2012;

• pe parcursul introducerii treptate a capitalului vărsat, suntem pregăti_i să accelerăm plă_ile de capital pentru a menţine un raport de minimum 15% între capitalul vărsat şi suma restantă din emisiunile MES şi să asigurăm o capacitate de creditare combinată efectivă de 500 de miliarde EUR;

• statele membre din zona euro şi alte state membre vor examina şi confirma în termen de 10 zile furnizarea de resurse suplimentare pentru FMI de până la 200 de miliarde EUR (270 de miliarde USD) sub forma unor împrumuturi bilaterale, pentru a asigura faptul că FMI dispune de resurse adecvate pentru a aborda criza. Aşteptăm cu interes contribuţii paralele din partea comunităţii internaţionale.

15. Convenim asupra următoarelor ajustări la Tratatul privind MES pentru ca acesta să fie mai eficace:

• În ceea ce priveşte implicarea sectorului privat, vom adera cu stricteţe la principiile şi practicile bine stabilite ale FMI. Acest lucru se va reflecta fără ambiguităţi în preambulul tratatului. Reafirmăm clar că deciziile luate la 21 iulie şi la 26/27 octombrie referitoare la datoria Greciei sunt unice şi excepţionale; vor fi incluse clauze de acţiune colectivă standardizate şi identice, astfel încât să fie menţinută lichiditatea pieţei în termenii şi condiţiile tuturor noilor obligaţiuni de stat din zona euro.

• Pentru a se asigura faptul că MES poate lua măsurile necesare în orice circumstanţe, regulile de votare în cadrul MES vor fi modificate astfel încât să includă o procedură de urgenţă. Regula acordului reciproc va fi înlocuită cu o majoritate calificată de 85% în cazul în care Comisia şi BCE conchid că este necesară o decizie urgentă privind asistenţa financiară atunci când stabilitatea financiară şi economică a zonei euro este ameninţată

16. Salutăm măsurile întreprinse de Italia; salutăm de asemenea angajamentul noului guvern elen, sprijinit de toate părţile, de a pune în aplicare integral programul său, precum şi progresele semnificative realizate de Irlanda şi Portugalia în aplicarea programelor lor.

* * *

Deciziile privind unele dintre măsurile descrise mai sus pot fi luate prin intermediul legislaţiei secundare. Gefii de stat sau de guvern din zona euro consideră că celelalte măsuri ar trebui incluse în legislaţia primară. Având în vedere lipsa unanimităţii în rândul statelor membre ale UE, aceştia au decis să le adopte printr-un acord internaţional care urmează să fie semnat în luna martie sau la o dată mai apropiată. Obiectivul rămâne încorporarea acestor dispoziţii în tratatele Uniunii cât mai curând posibil. Gefii de stat sau de guvern din Bulgaria, Danemarca, Letonia, Lituania, Polonia şi România şi-au exprimat intenţia de a se alătura acestui proces. Gefii de stat sau de guvern ai Republicii Cehe şi Suediei îşi vor consulta parlamentele înainte de adoptarea unei decizii.

Lasa un comentariu


DIN ACEEASI CATEGORIE

Victor Bratu

Premierului Dăncilă o susține „în continuare necondiţionat” pe Rovana Plumb pentru funcția de comisar european

Premierul Viorica Dăncilă o susține în continuare,  necondiționat, pe Rovana Plumb, pe care a propus-o pentru un post de comisar european din partea României. „Tot […] ... 
Citeste mai departe »

Mariana Bechir

Infringement pe gaze: Comisia Europeană păsuiește România. Piața va fi liberalizată până la 1 aprilie 2021

Comisia Europeană a acordat României o amânare până la finele anului pentru conformarea la legislaţia din sectorul gazelor, după ce autorităţile române au propus un […] ... 
Citeste mai departe »

Iulian Soare

Casa Albă ia în considerarea delistarea companiilor chineze de la bursele americane

Administrația Trump ia în considerare măsura extremă  a delistării companiilor chineze de la bursele americane, potrivit unor surse citate de Reuters. Decizia ar duce escaladarea  […] ... 
Citeste mai departe »

Alexandra Pele

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Marea Britanie / Peste 180.000 de români și-au depus actele pentru statutul post-Brexit

Aproape jumătate dintre românii înregistraţi în Marea Britanie şi-au depus documentele pentru obţinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Bădescu, şef birou Brexit din cadrul Ministerului […] ... 
Citeste mai departe »

Planul BCE de susținerea a țărilor din zona euro a demarat: îl însoțesc îngrijorările

Pericolul de ieșire a unor state din zona euro pare a fi trecut odată cu verdictul Curții Constituționale din Gernmania în favoarea implicării financiare a […] ... 
Citeste mai departe »

Dilema zilei: Redresare prin austeritate sau creştere prin relaxarea deficitelor?

Modelul creşterii pe baza unor deficite relaxate a fost utilizat pe scară largă în democraţiile occidentale în ultimele decenii, întrucât aduce atât dividende politice ( […] ... 
Citeste mai departe »

societate

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Vacanțele europenilor / Românii, cea mai mică pondere a concediilor în străinătate, cele mai mici cheltuieli medii per călătorie

Aproximativ 467 de miliarde de euro au cheltuit cetățenii europeni, în 2017, pentru călătorii, iar 26% din acest total le-a revenit germanilor, conform Eurostat. În […] ... 
Citeste mai departe »

Oficial, numărul românilor emigrați anul trecut, mai mic decât cel din 2017. Rectificările vor răsturna situația

Numărul românilor plecați anul trecut în străinătate pentru o perioadă mai mare de 12 luni a fost de 238.926, mai mic decât cel din 2017, […] ... 
Citeste mai departe »

România, Polonia și statele baltice – o dură declarație comună, la 80 de ani după Pactul Ribbentrop-Molotov

România, Lituania, Letonia, Estonia și Polonia au semnat o declarație comună cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în care […] ... 
Citeste mai departe »

Protocolul secret al Pactului Ribbentrop-Molotov a fost publicat de Moscova la 80 de ani de la semnare

Într-o încercare de a-i convinge pe aceia care continuă să nege existenţa protocolului secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, guvernul rus a decis să-l publice şi să […] ... 
Citeste mai departe »